Objavte kolekciu pamätných skiel z prvotriedneho krištáľu

Ochrana osobných údajov

Informácie na spracovanie osobných údajov

Šimon & Šípek s.r.o., so sídlom Podnikateľská II 620, 190 11 Praha 9 - Bechovice, IČO 28908601, dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, pokiaľ sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese: Weburny.cz, Podnikateľská II 620, 190 11, Praha 9.  

Zabezpečenie Vašich osobných dát 

Šimon & Šípek s.r.o., dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na rizikovosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ho bez Vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, pokiaľ to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.  

Právo na informácie 

Vaším právom je požiadať Šimon & Šípek s.r.o., o informácie, aké osobné údaje av akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní, o čom by sme Vás však informovali. Pokiaľ budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o Vás evidujeme, budeme najskôr potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na Vašu identifikáciu, než Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe. Naším právom potom je, že môžeme zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, alebo sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.). 

Aktualizácia údajov, právo na opravu 

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena priezviska), budeme radi, pokiaľ nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. Pokiaľ zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s legislatívou, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese: Úrad pre ochranu osobných údajov Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

Právo na výmaz 

Pokiaľ ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad emailová adresa v rámci zasielaného newslettera), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame, výhradne na základe Vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Pokiaľ sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov, avšak tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.  

Kam sa môžete obrátiť 

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na e-mail: info@weburny.sk, alebo na pobočku našej spoločnosti: Weburny.cz, Podnikateľská II 620, 190 11 Praha 9

Webové stránky - súbory protokolov 

Pokiaľ pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme, patria:

  • Vaša IP Adresa
  • Otváraná stránka nášho webu
  • Kód odpovede http
  • Identifikácia Vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu 1 mesiaca a iba pre účely našej právnej ochrany a oprávnených záujmov.

Súbory cookies 

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookies do Vášho zariadenia. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, ani ich nijako nespracovávame. Súbory cookies nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť.

Analýza a štatistiky 

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme, nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany, prípadne iných oprávnených záujmov.

Zasielanie noviniek na email 

V prípade, že máte záujem od Šimon & Šípek s.r.o., dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom emailu, ktorý nám oznámite a súhlasíte s takýmto využívaním Vašej emailovej adresy, budeme tento email spracovávať výhradne na tieto účely. Šimon & Šípek s.r.o., neodovzdáva takto získanú emailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od Šimon & Šípek s.r.o., nechcete dostávať emaily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej emailovej adresy zaslaním žiadosti na e-mail info@weburny.sk, alebo písomne na adrese spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov 

Šimon & Šípek s.r.o., bude v tomto dokumente spracovávať Vaše osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov.

Kontaktný formulár na webe www.weburny.sk

V prípade, že od nás chcete kontaktovať na webe www.weburny.cz, ktorého prevádzkovateľom je Šimon & Šípek s.r.o., v rámci ponúkaných služieb, potrebujeme na spracovanie Vašich osobných údajov súhlas. Tento súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať. 

Právny titul  Súhlas  
Osobné údaje  Meno, Email, Telefón
Účel spracovania  Kontaktný formulár spoločnosti, pre možnú komunikáciu s klientom a skvalitnenie našich služieb.  
Doba spracovania  do odvolania súhlasu

 

Objednávka weburny.sk

V prípade, že urobíte objednávku na weburny.cz, ktorého prevádzkovateľom je Šimon & Šípek s.r.o., budeme okrem iných údajov spracovávať aj Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre kontakt zo strany technickej podpory k produktu. Tieto údaje nebudú odovzdávané ďalším subjektom.

Právny titul   Plnenie zmluvy  
Osobné údaje   Meno, Priezvisko, Adresa, Dodacia adresa, DIČ fyzickej osoby, IČO, E-mail, Telefón  
Účel spracovania   Objednávka z nášho e-shopu
Doba spracovania   3 roky od dátumu zakúpenia produktu
+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz