Objavte kolekciu pamätných skiel z prvotriedneho krištáľu

Dodatok na spracovanie dát

Spracovanie osobných údajov

Vyplnením Vašich osobných údajov sa Šimon & Šípek s.r.o., so sídlom Podnikateľská II 620, 190 11 Praha 9 - Bechovice, IČO 28908601, stane správcom Vašich osobných údajov. Z právneho titulu plnenia zmluvy evidujeme Adresa, IČ DPH fyzickej osoby, Dodacia adresa, Email, Meno, Priezvisko, Telefón, 3 roky. Tieto údaje spracovávame za účelom vybavenia a dodaním objednávky. Tieto údaje ďalej odovzdávame subjektom Cloud - My Cloud western, Chameleoon.sk, Packeta, PPL, DPD, GLS

Vaše práva

Môžete vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, rovnako ako môžete požadovať opravu udaných osobných údajov, požiadať o oznámenie, aké osobné údaje o vás evidujeme, prípadne požiadať o výmaz osobných údajov, ak to bude možné. Pokiaľ dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade, že ste nám udelili súhlas so spracovaním niektorého z osobných údajov, informujeme Vás, že tento súhlas môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať a je povinnosťou správcu tento údaj následne vymazať a ďalej ho nespracovávať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania, vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Vaším právom je podať sťažnosť dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov) proti tomuto spracovaniu. So svojimi žiadosťami sa môžete obracať na email info@weburny.sk alebo na sídlo našej spoločnosti: Šimon & Šípek s.r.o., Podnikateľská II 620, 190 11 Praha 9.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz